Till startsidan för Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bygga

För att uppföra, bygga till eller ändra byggnader och andra anläggningar krävs tillstånd, ett så kallat bygglov.

Prövningen av bygglov görs mot plan- och bygglagen (PBL) och flera andra lagstiftningar. Prövningen omfattar bland annat granskning av lokalisering, yttre utformning och användning. Syftet med prövningen är att trygga en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Som underlag för ansökan behövs blanketter och ritningar. Ibland måste även grannarna tillfrågas. Den som vill få ett tidigt besked om vad Miljö- och byggnadsnämnden kan bevilja lov för kan ansöka om förhandsbesked (se "förhandsbesked" i menyn till vänster).

Vid mer komplexa byggnadsåtgärder prövas de tekniska egenskaperna i samband med tekniskt samråd efter att bygglovet är beviljat. Då kallar nämnden byggherren (den som låter bygga) och den kontrollansvarige (den som kontrollerar det som byggs) till ett samråd då man har en genomgång av byggprojektet.

Vissa åtgärder kräver anmälan även om du inte behöver lov (se "anmälan enligt PBL" i menyn till vänster).

Rivning kräver lov inom detaljplanerat område och anmälan utanför detaljplanerat område (se "rivningslov" i menyn till vänster).

Om du undrar över något är du välkommen att kontakt handläggarna med dina frågor.

Så lång tid tar det att få bygglov

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden.

Observera att de tio veckorna börjar räknas först när ärendet bedöms vara komplett. Det är den sökandes ansvar att lämna in kompletta handlingar till nämnden och det är nämnden som bedömer när ansökningen är fullständig.

Detta är en del av Miljö- och byggnadsnämndens kvalitetsmål.

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-16

Relaterad information


Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Handläggare på byggavdelningen
telefontid tisdag-fredag
9.30-12.00, 13.00-15.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Öppettider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Broschyr

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklovPDF

Blanketter

Ansökan om lov och anmälan kontrollansvarigPDF
Ansökan om förhandsbeskedPDF
Ansökan om strandskyddsdispensPDF
Anmälan installation av eldstadPDF
Teknisk beskrivning - bilaga till bygganmälanPDF

Taxa

BygglovtaxaPDF

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns