Till startsidan för Töreboda kommun

DÖLJ MENY

Folkhälsa

Göta Kanal

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet ska bygga på befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens välfärd är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Töreboda kommun. Folkhälsa är en prioriterad del av utvecklingsarbetet.                                                                             

Aktuellt


Sidan senast uppdaterad: 2014-03-12
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt
Pia Gustavsson
Folkhälsoplanerare
Telefon: 0506-182 55
E-post: Pia Gustavsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Dokument
FolkhälsoplanPDF VerksamhetsberättelsePDF
Hälso- och drogvaneundersökning 2011PDF Hälso- och drogvaneundersökning 2013PDF

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Skolmatsenkät PDF


Länkar
Folkhälsorådet i Töreboda
Säker och trygg kommun
Västra Götalandsregionens Folkhälsoenhet i Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns